کلینیک دندانپزشکی
دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic


برای انجام ایمپلنت شخص بیمار باید از لثه‌های قوی و محکمی برخوردار باشد. در غیر اینصورت پیش از ایمپلنت باید استخوانهای لثه تقویت شوند.
یکی از درمانهای معمول برای جوش نخوردن، استفاده از پیوند استخوان یا Graft استخوان است. در این روش استخوانی را که از محل دیگری تهیه شده است مانند لگن یا پیوند استخوان همراه با عروق و یا استخوانهای آلوگرافت انجام میشود. لازم به ذکر است که تمامی این مراحل با تشخیص پزشک مربوطه و عکس اسکن تخصصی از محل مورد نظر قابل انجام می‌باشد.

Bone-Grapht.jpg

آنچه در تصویر فوق مشاهده می‌کنید انجام پیوند استخوان همزمان با Extraction (خارج کردن دندان) میباشد که در این عمل حفره دندانی کامل بوسیله پیوند استخوان قوی گشته و استخوان آماده انجام ایمپلنت می‌شود.

Tehran