کلینیک دندانپزشکی
دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic


عوارض احتمالي

اقدامات لازم

احساس بر آمدگي دندان

براي کوتاه کردن پرکردگي دندان به کلينيک مراجعه شود

درد دندان

ممکن است  تا يک ماه ادامه يابد استفاده از مسکن تجويز شده توسط دندانپزشک

عفونت دندان

استفاده از آنتي بيوتيکهاي تجويزشده توسط دندانپزشک

شکسته شدن تاج

گذاشتن روکش حداکثر يک ماه پس از عصب کشي

درد

در صورت تداوم،  مراجعه به دندانپزشک


مراقـبت ها و ملاحظات:
- تا  2 ساعت از خوردن غذای سفت با دندان درمان شده خودداری شود.
- تا  24 ساعت از سمت دیگر دهان، برای خوردن غذا استفاده شود.
- آنتی بیوتیک و داروی تجویز شده توسط دندانپزشک کامل و سر ساعت استفاده شود.
- به علت شکننده بودن دندان عصب کشی شده، احتمال نیاز به روکش زیاد می باشد،لذا قـبل از روکـش با احـتیاط از دنـدان استفاده شـود.
- شایان ذکر است که همه درمان های پزشکی با درصدی از شکست همراه است ، که به علت شرایط خاص این درمان، این درصد تقریباً بالا می باشد.
- برای چند روز پس از اتمام درمان (میانگین 10 روز) ممکن است سطح روی دندان کوتاه یا بلند به نظر برسد. بطوریکه ایجاد درد نماید. این دردها در روزهای اولیه ( 2 تا  3 روز اول) بیشتر بوده و به صورت دردهای خود به خود، ضرباندار و حساسیت دندان خود را نشان می دهد. پس از این مدت به تدریج کمتر شده و در نهایت کاملاً از بین می رود.


Tehran