کلینیک دندانپزشکی
دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic


عوارض احتمالی
اقدامات لازم
احساس بر آمدگي دندان
براي کوتاه کردن پرکردگي دندان به کلينيک مراجعه شود
درد دندان
ممکن است  تا يک ماه ادامه يابد استفاده از مسکن تجويز شده توسط دندانپزشک
عفونت دندان
استفاده از آنتي بيوتيک هاي تجويزشده توسط دندانپزشک
شکسته شدن تاج
گذاشتن روکش حداکثر يک ماه پس از عصب کشي
درد
در صورت تداوم،  مراجعه به دندانپزشک

مراقبـت ها و ملاحظات:

  1. تا  2 ساعت از خوردن غذای سفت با دندان درمان شده خودداری شود.
  2. تا  24 ساعت از سمت دیگر دهان، برای خوردن غذا استفاده شود.
  3. آنتی بیوتیک و داروی تجویز شده توسط دندانپزشک کامل و سر ساعت استفاده شود.
  4. به علت شکننده بودن دندان عصب کشی شده، احتمال نیاز به روکش زیاد می باشد،لذا قـبل از روکـش با احـتیاط از دنـدان استفاده شـود.
  5. شایان ذکر است که همه درمان های پزشکی با درصدی از شکست همراه است ، که به علت شرایط خاص این درمان، این درصد تقریباً بالا می باشد.
  6. برای چند روز پس از اتمام درمان (میانگین 10 روز) ممکن است سطح روی دندان کوتاه یا بلند به نظر برسد. بطوریکه ایجاد درد نماید. این دردها در روزهای اولیه ( 2 تا  3 روز اول) بیشتر بوده و به صورت دردهای خود به خود، ضرباندار و حساسیت دندان خود را نشان می دهد. پس از این مدت به تدریج کمتر شده و در نهایت کاملاً از بین می رود.

کلینیک دندانپزشکی دریای نور
Tehran