کلینیک دندانپزشکی
دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic


دندانپزشك به دلایلی از جمله نهفته بودن، فک جوش بودن دندان عقل یا انکیلوز دندان و یا از بین رفتن كامل دندان و باقی ماندن ریشه آن در استخوان فك، ناچار به انجام جراحی دندان می شود.

دندان نهفته

به دندانی گفته می‌شود که بدلیل گیر کردن زیر لثه نمیتواند بطور کامل از لثه بیروی بیاید و همه یا قسمتی از آن داخل لثه میماند. عدم درمان دندان نهفته میتواند آسیب جدی به بیمار وارد نماید.

فک جوش بودن دندان عقل یا انکیلوز دندان

این وضعیت یک بیماری نادر است که در نتیجه جوش خوردن دندان عقل به استخوان فک ایجاد میشود. انکیلوز دندان می تواند هم در دندان های شیری و هم دائمی رخ دهد و می تواند در هر مرحله ای از رشد دندان رخ دهد. در صورتی که این عارضه در طول رشد دندان رخ دهد، فک جوش بودن دندان مانع از بیرون زدن کامل آن از لثه می‌شود. اگر دندان شیری انکیلوز شود، دندان دائمی در زیر آن باقی می ماند و نمی تواند از لثه بیرون بزند. در نتیجه، دندان دائمی نهفته خواهد شد. هر تعداد از دندان می‌توانند دچار این عارضه شوند.

دندانپزشك، دندان و ناحیه اطراف آن را با استفاده از بی حس كننده موضعی، بی حس كرده سپس با یك تیغ مخصوص جراحی، لثه ناحیه مورد نظر را كنار می زند.گاهی تمام یا قسمتی از دندان توسط استخوان پوشیده شده است كه این استخوان برداشته می شود تا دندان و ریشه آن در دسترس قرار گیرد. پس از آن دندان و ریشه از استخوان جدا و خارج  می گردد و ناحیه موردنظر را شستشو داده شده و سپس بخیه زده می شود.

کلینیک دندانپزشکی دریای نور
Tehran