کلینیک دندانپزشکی
دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic

بریج (Bridge)

گروه درمانهای پروتز


وقتی که بیمار به هر دلیلی (معمولا دلایل اقتصادی) تمایل به انجام ایمپلنت ندارد در صورت امکان از درمان بریج استفاده میشود.
بریج به معنای پل میباشد و همانطور که از نام آن معلوم است دندانی است که به دو دندان مجاور متصل میشود و از آنها بعنوان پایه استفاده می کند.
عمر این درمان بعلت نداشن ریشه در فک محدود میباشد. بریج تنها تاج دندان را جایگزین می کند و بعلت نداشتن ریشه در فک نیروی جویدن به استخوان زیرین منتقل نمیشود و در طول زمان حجم و ارتفاع استخوان کاهش می یابد.
ایمپلنت درمان بهتری نسبت به بریج است چون دندانهای کناری تراش نمیخورد و باعث کاهش حجم استخوان نمیشود.

1. اگر شما جزو آن دسته کسانی هستید که دندان از دست رفته دارید و دو دندان مجاور دندان از دست رفته شما سالم هستند و هیچ گونه ترمیمی روی آنها انجام نشده استفاده از این درمان به شما پیشنهاد نمی شود. چون در این درمان دو دندان مجاور تراش میخورد که بتوان بریج 3 واحدی به شما تحویل داد. بنابراین بریج برای دندانهای مجاور نیمه خراب توصیه میشود چون دندانهای سالم را حیف است که تراش دهند.

2. در صورتی میتوان از درمان بریج استفاده کرد که فاصله بین دندانها در اثر از دست رفتن یک یا بیش از یک دندان زیاد نباشد بطوریکه دندانهای مجاور آن طبیعی باشد یعنی از روکش استفاده نکرده باشید.Tehran