×

پروتز ثابت (Dental Prosthetics)

گروه درمانهای پروتز


بـرای جایـگزینی دنـدان هـای از دست رفـته و یا تقـویت تاج دنـدان های ضعیف از پروتز ثابت استفاده می شود. پروتز ثابت نمایی همانند دندان های طبیعی دارد که می تواند یک یا چند واحدی باشد. هنگامی که یک یا چند دندان از دست رفته باشد از پل یا بریج استفاده می کنند. بطوریکه برای استقرار آن، وجود حداقل 2 پایه سالم و مستحکم در طرفین آن ضروری است. دندان های طرفین ناحیه بی دندانی نقش پایه ها را به عهده دارد و قسمت میانی (پل) هم نقـش دندان های جایـگزین شده را به عهـده می گـیرد. برای دندان هایی که قسمت زیادی از نسج خود را از دست داده اند و در برابر فشـار ضعیف هسـتند نیز پایه ای در ریـشه دندان ایـجاد می شود که به آن  پست و کور می گویند، که بعد از قرارگیری این پایه، روی دندان قالبگیری شده، روکش روی آن قرار می گیرد.
پروتزها قسمتی از دندانپزشکی هستند که با دندانهای از دست رفته و یا خراب سر و کار دارد. ما عملکرد دندانها و همچنین ظاهر آنها را بهبود می‌دهیم، که باعث بهتر شدن
کیفیت زندگی شما میشود. اما این گفته بدین معنا نیست که سلامتی فدای زیبایی شود.
پروتزها به دو دسته اصلی تقسیم میشوند:

پروتز ثابت (تاج دندان و بریج)

تاج یک کلاهک است که دقیقا شبیه دندانهای شما ساخته شده و روی دندانهای طبیعی شما قرار میگیرد. کیفیت و مرغوبیت جنس تاج در موفقیت درمان تاثیر بسزایی دارد. همچنین این روش باعث زیباتر شدن دندانهای شما میشود.

تاج.jpg

تاج یا روکش دندان

وقتی که تاج روی دندان شما قرار داده شد، دندانپزشک آنرا طوری فرم میدهد که طبیعی بنظر برسد.

تاجها انواع فلزی، تیتانیومی و سیلیکنی هستند.


برای آشنایی با پروتز متحرک از لینک زیر استفاده کنید:

متحرک (ردیف کامل دندانها و یا قسمتی از آنها)

نظرات کاربران

هیچ موضوعی یافت نشد

دیدگاه شما

نام و نام خانوادگی
متن