کلینیک دندانپزشکی
دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic

مراقبت های لازم پس از درمان جرمگیری


عوارض احتمالي

اقدامات لازم

خونابه

طبيعي است. شستشو با آب نمک

ولرم و رقيق يا سرم فيزيولوژيک

حساسيت دندان به سرما گرما و مواد شيرين

بعد از چنـد روز از بين مي رود اسـتفادهازخمــيردنـدان ضـد حساسيت

درد خفيف

طبيعي است


مراقـبت ها و ملاحظات:
- دهان و دندان ها را با آب نمک ولرم و رقیق (یک لیوان آب ولرم و یک چهارم  قاشق چایخوری نمک) حداقل دو تا سه بار در طول روز شستشو دهید.
- اولین مسواک بعد از درمان با ملایمت زده شود.
- مسواک زدن با روش صحیح انجام شود.
- زمان مسواک زدن صحیح حداقل 2 الی 4 دقیقه می باشد.
- استفاده از نخ دندان حداقل یک بار در روز الزامی است.
- کنترل بهداشت دهان و دندان هر 9 ماه یکبار امری ضروری است.


Tehran