×

گالری تصاویر درمانها

درمانهای انجام شده توسط دکتر صفورا منصورفر

نوع درمان: بلیچینگ

(Bleaching)
نام پزشک: دکتر منصورفر
نام بیمار: فتحی
تاریخ: 31 خرداد 1402
قبل از درمان بلیچینگ
قبل از درمان
بعد از درمان بلیچینگ
بعد از درمان
فرایند بلیچینگ با لیزر بسیار سریع تر موثر تر با تغیر رنگ بهتر و دوام با لاتر بدون هیچگونه حساسیت در دندان ها انجام می‌گیرد.

نوع درمان: جرمگیری

(Dental scaling)
نام پزشک: دکتر منصورفر
نام بیمار: انصاری
تاریخ: 31 خرداد 1402
قبل از درمان جرمگیری
قبل از درمان
بعد از درمان جرمگیری
بعد از درمان
جرم گیری با ایرفلو از به روز ترین دستاورد های نوین دندان پزشکی با سرعت و پاکسازی عمیق دندان ها و لثه باعث سفید تر شدن و جرم گیری دندان بدون درد و حساسیت است.