کلینیک دندانپزشکی
دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic


پس از درمان پیوند استخوان

- سعی کنید تا 24 ساعت بعد از جراحی استراحت نمایید.
- روز اول غذای سرد، نرم و سبک میل نمایید.
- تف نکنید و در صورت نیاز به آرامی آب دهان خود را تخلیه نمایید.
-  داروهای تجویز شده توسط دندانپزشک را طبق دستور استفاده نمایید و از مصرف خودسرانه دارو بپرهیزید.
-  روز اول دهان را شستشو ندهید.
- مشروبات الکلی مصرف نکنید.
- اگر از بیهوشی در جراحی استفاده شده به هیچ وجه رانندگی نکنید.
- بعد از هر وعده غذا با احتیاط مسواک زده و دهان خود را شستشو دهید.
- در صورت تجویز دهانشویه کلرهگزیدین، نخست مسواک زده سپس ثانیه 30دهان را با آب نمک رقیق و گرم شستشو داده، آنگاه به مدت  30 دقیقه - - - دهانشویه را در دهان غرغره نموده و بعد از بیرون ریختن آن تا دقیقه، نوشیدنی یا غذا میل ننمایید.
- در صورتی که پروتز متحرک دارید تا یک هفته از آن استفاده نکنید.
- چنانچه از بخیه غیر قابل جذب استفاده شده است، روز بعد 10 تا 7 برای کشیدن بخیه ها به کلینیک مراجعه نمایید.
- تا یک هفته از فعالیت های سنگین بدنی و ورزشی بپرهیزید.
-  تا یک هفته سیگار نکشید.
- از زمان جراحی ایمپلنت معایناتی برای بیمار در نظر گرفته می شود که می بایست آنها را رعایت کنید. زمان انجام این معاینات به این شرح می باشد: روز پس از جراحی - یک هفته پس از جراحی - یک ماه پس ماه پس از جراحی


کلینیک دندانپزشکی دریای نور
Tehran