کلینیک دندانپزشکی
دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic


عوارض احتمالي

اقدامات لازم

بلندي سطح پروتز نسبت به دندان هاي مجاور

از هر گونه دستکاري خودداري کرده و جهت اصلاح و تنظيم به کلينيک مراجعه کنيد.

درآمدن پروتز (در مرحله چسب موقت)

از هر گونه دستکاري خودداري کرده و جهت چسباندن مجدد (دايم) به کلينيک  مراجعه کنيد.

پريدن چيني روي پروتز

 

براي بررسي بيشتر به کلينيک مراجعه شود.

مراقـبت ها و ملاحظات:
- توصیه می شود 24 ساعت اولیه بعد از چسباندن روکش یا بریج ترجیحاً فشـار جویدن روی آن ناحیه نباشد.
- در روزهـای اولـیه بعد از چسـباندن روکش در صـورتیکه در ناحـیه پروتز شـده احـساس بلندی می کنید بـرای اصـلاح پروتز حتـماً به پزشک مراجعه نمایید.
- حداقل 2 بار در روز مسواک زده شود. بهداشت دهان پروتز شده بسیار مهم است.
- هنگام مسواک زدن و نخ کشیدن دندان ها، ناحیه پروتز شده با دقت بیشتر و با نخ مخصوص زیر بریج (سوپرفلاس) تمیز شود، تا از پوسیدگی و بوی بد دهان جلوگیری شود.
- ترجیحاً در مرحله چسباندن اولیه، در صورتیکه پروتز با چسب موقت چسبانده شده است باید بعد از یک هفته برای چکاب و معاینه پزشک جهت چسباندن دایم پروتز مراجعه شود.
- رعایت مسائل بهداشتی، مراجعات مرتب به دندانپزشک و توجه به تذکرات وی توصیه می گردد.
- به صورت عمده روکش ها از فریم فلزی و چینی (پرسلن) روی آن تشکیل شده است که در سطح داخلی دهان نمای فلز دیده شود.
جنس روکش ها از فلز متصل به چینی - تمام چینی - زیرکونیا و ... متفاوت می باشد که با نظر دندانپزشک و بیمار قابل انجام می باشد.


Tehran