کلینیک دندانپزشکی
دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic

پروتز(پلاک) متحرک (mobile_orthodontic_appliances)

گروه درمانهای پروتز


پروتز متحرک

دندانپزشک جهت جایگزینی دندان های از دست رفته، اقدام به ساخت پروتز متحرک می نماید.سپس قالب به دست آمده از دهان بیمار را برای ساخت پروتز به لابراتوار می فرستد.
لابراتوار، پس از ساخت، پروتز را برای آزمایش و مراحل تکمیلی به دندانپزشک تحویل داده و دندانپزشک با توجه به شرایط  بیمار، به لابراتوار دستور مراحل بعد را می دهد. پروتز آماده شده در دهان بیمار قرار گرفته و آخرین تنظیمات اعمال می شود.Tehran