کلینیک دندانپزشکی
دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic


شیارهای عمیق دندان‌های دایمی می توانند محل مناسبی برای تجمع ذرات غذایی میکروبی و ایجاد پوسیدگی باشند. برای جلوگیری از این امر می توان شیارهای عمیق را با مواد مخصوص پوشاند تا از ورود میکروب های پوسیدگی زا و ذرات مواد غذایی جلوگیری شود. به این عمل فیشور سیلانت یه شیار پوشی گفته میشود.

fisureSealant.jpg

فیشور سیلانت یا شیار پوشی یک روش موثر برای پیشگیری از پوسیدگی سطوح جونده دندانهاست. این روش که با تشخیص دندانپزشک انجام میشود، فرو زفتگی و شیارهای گیردار دندانهای سالم تازه رویش یافته با یک ماه همرنگ دندان پوشیده میشود و از پوسیدگی زود هنگام این سطوح در اثر گیر مواد غذایی و فعالیت میکروب های پوسیدگی زا جلوگیری میشود.
این درمان از سن 6 سالگی به دلیل رویش دندانهای آسیا قابل انجام است.


مطالب مرتبط

گروه درمانهای اطفال


پزشکان کلینیک دریای نور که که درمان فیشورسیلانت را انجام میدهند:

دکتر رویا ازقندی


درمان فیشورسیلنت دندان کودکان چیست؟

Tehran