کلینیک دندانپزشکی
دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic


به بالا بردن کف سینوس فک بالا جهت رسیدن به ارتفاع مناسب استخوان جهت کاشت ایمپلنت سینوس لیفت می گویند، که بسته به میزان از دست رفتن استخوان دو نوع سینوس لیفت باز ( Open Sinus Lift ) و سینوس لیفت بسته ( Close Sinus Lift ) تقسیم بندی می شود

سینوس لیفت اوپن و کاشت همزمان ایمپلنت دندان زمانی تجویز می گردد که حد اقل 5 میلیمتر استخوان عمودی با عرض کافی در منطقه کف سینوس و لبه استخوان وجود داشته باشد.

سینوس لیفت اوپن و کاشت تاخیری ایمپلنت دندان زمانی تجویز می گردد که کمتر از 5 میلیمتر استخوان بین لبه و کف سینوس وجود داشته باشد. در این روش ابتدا ممبرین و پودر استخوان در ناحیه جراحی قرار داده میشود تا استخوان به ارتفاع مورد نیاز جهت جراحی ایمپلنت برسد. در این زمان 6 الی 10 ماه بعد ایمپلنت مورد نظر انجام میشود.

sinusLift.jpg


مطالب مرتبط

گروه درمانهای جراحی لثه


پزشکان کلینیک دریای نور که که درمان سینوس لیفت را انجام میدهند:

دکتر هومن هوشنگی

دکتر حسین تقوی

Tehran