کلینیک دندانپزشکی
دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic


روکش چینی با آلیاژ

بخش درونی (Frame) آن از فلز و بخش بیرونی آن از جنس چینی دندانپزشکی ساخته می شود. فریم فلزی می تواند از طلا یا آلیاژهای نیکل، کروم و کبالت ساخته شود.

مطالب مرتبط

گروه درمانهای پروتزپروتز دندان چیست؟

دکتر مهرنوش رضوان

پزشکان کلینیک دریای نور که که درمان روکش چینی با آلیاژ را انجام میدهند:

دکتر مهرنوش رضوان

دکتر محمد مهدی شادالویی

دکتر مرتضی معطری

Tehran