کلینیک دندانپزشکی
دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic


روکش دندان برای دندانهایی استفاده می شود که حجم قابل توجهی از دیواره دندان بعلت پوسیدگی از بین رفته باشد یا دندانهایی که به دلیل عصب کشی احتمال شکستگی شان زیاد است قابل استفاده می باشد. و یا دندانهایی که در اثر ضربه و یا تصادف دچار شکستگی شده باشد ساختار باقیمانده دندان نیازمند تقویت بوسیله روکش دندان است
پرونز های ثابت که به آن روکش دندان نیز گفته میشود علاوه بر تامین استحکام برای ساختار از دست رفته دندان زیبایی دندان را نیز تامین میکند. زیرا می تواند دندانهایی که مادرزادی از اندازه کوچکتر و یا نا مناسب برخوردار هستند را هم اصلاح میکند. روکش دندان ممکن است از فلزاتی مانند طلا و یا نوعی آلیاژ چینی به نام پرسلن یا ترکیبی از این دو باشد.
چه زمانی باید از روکش دندان استفاده کنیم؟
دلیل استفاده از روکش دندان از دست دادن یا ضعیف شدن تاج دندان است. این اتفاق به سه دلیل پوسیدگی، سایش بیش از حد سطح دندان و یا شکستگی تاج دندان ابفاق می افتد. وقتی پوسیدگی دندان اتفاق می افتد باید سریع آنرا ترمیم کرد. اگر پوسیدگی در مرحله اولیه باشد و سطح کوچکی از دندان را شامل شود درمان آن به مراتب راحتتر خواهد بود اما پوسیدگی های وسیع علاوه بر تضعیف تاج دندان منجر به درگیری عروق و اعصاب دندان وی شود. در نتیجه دندان نیاز به درمان ریشه پیدا میکند. و دندان عصب‌کشی شده که تحت درمان ریشه است حتما باید روکش شود.


مطالب مرتبط

گروه درمانهای پروتزپروتز دندان چیست؟

پروتز دندان چیست؟

دکتر مهرنوش رضوان

پزشکان کلینیک دریای نور که که درمان روکش چینی با آلیاژ را انجام میدهند:

دکتر مهرنوش رضوان

دکتر محمد مهدی شادالویی

دکتر مرتضی معطری

دکتر مرتضی معطری

کلینیک دندانپزشکی دریای نور
Tehran