کلینیک دندانپزشکی
دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic


روکش زیرکونیوم

بخش درونی از نوعی سرامیک تقویت شده به عنوان هسته مرکزی استفاده می شود. این روش گران تر از روش PFM بوده و در موارد وجود حساسیت به هر نوع فلز در بیمار یا به دلایل زیبایی، مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالب مرتبط

گروه درمانهای پروتز


پزشکان کلینیک دریای نور که که درمان روکش زیرکونیوم را انجام میدهند:

دکتر مهرنوش رضوان

دکتر علی رضایی

دکتر مرتضی معطری

Tehran