×

آخرین بروز رسانی: 18 شهریور 1400
اگر که برای پر کردن جای خالی دندان های از بین رفته کاری انجام ندهید پیامدهای زیادی را باید متحمل شوید. مهم ترین چیزی که باید پس از ازدست دادن دندان بدانید این است که استخوان فک شروع به تحلیل رفتن می کند.
زمانی که دندان را میکشید استخوان اطراف آن که پیش از این به خاطر دندان دائما تحریک شده و تراکم و حجم خود را حفظ می کرد در حال حاضر دیگر تحریک نمی شود در نتیجه بدن شروع به بازجذب آن می کند. در سال اول بعد از کشیدن دندان کاهش حجم و تراکم استخوان به حداکثر سرعت خود میرسد و پس از آن آهسته تر پیش میرود. به گونه ای که در 12 ماه اول بعد از کشیدن دندان پهنای استخوان فک %25 کاهش یافته در حالی که ارتفاع استخوان فک کم کم در بازه ی چند سال آینده کاهش می یابد.