×

پالپوتومی

گروه درمانهای ترمیم


پالپوتومی درمانی است جهت نجات یک دندان عفونت داشته با پالپ آلوده. در بعضی مواقع به این درمان عصب کشی دندان شیری هم می گویند. زیرا این روش در اغلب موارد برای کودکان خصوصا برای دندان های مولار (دندان های 4 و 5) به کار می رود اما می توانند با موفقیت روی دندان های دائمی هم انجام گیرد.
پالپوتومی بزرگسالان به طور کلی با همان روشی که پالپوتومی دندان های کودکان انجام می شود صورت میگیرد. اما باید بدانید که در هر حال این کار بیشتر به عنوان روش درمان ریشه توسط دندانپزشکان برای معالجه دندان های دائمی بزرگسالان ترجیح داده نمی شوند.
اگر شما در مواقع مصرف مواد غذایی سرد و گرم و یا شیرین به دندان درد دچار می شوید ممکن است علت آن پالپیت دندان باشد. پالپیت التهاب پالپ دندان است و دلیل آن پوسیدگی های درمان نشده می باشد. این حساسیت دندان معمولا ابتدایی ترین نشانه ای است که هشدار می دهد شما دچار پوسیدگی دندان شده اید.
در مورد کودکان اگر پس از معاینه به دندانپزشک مشخص شود که کودک پالپیت برگشت ناپذیر به علت پوسیدگی دندان دارد (مواقعی که پالپ دندان به شدت آسیب دیده باشد) در این زمان پالپوتومی انجام نمی شود و به جای آن ناچار به انجام پالپکتومی یا کشیدن دندان می باشیم.
لازم به ذکر است که پالپوتومی در مواقعی که دندان کودک دچار آسیب شدید فیزیکی شده باشد نیز کاربرد دارد. اغلب پالپوتومی به گونه ای انجام می شود که دندان و پالپ موجود درون ریشه نگهداری شود.
علت حفظ دندان شیری
وجود دندان های شیری به هر شکلی باعث می شوند فضای مورد نیاز جهت رشد دندان های دائمی به طور صحیح و مرتب حفظ شود و آسوده خاطر باشید که با شروع رشد این دندان ها فضای کافی برای رشد وجود خواهد داشت.
شرایط منع انجام پالپوتومی
پالپوتومی روشی کاملا ایمن است و خطرات جدی در ارتباط با آن وجود نخواهد داشت. اگر نگرانی در مورد پالپ موجود در ریشه وجود نداشته نباشد نباید پالپوتومی انجام شود. این یعنی پالپ در آن قسمت نباید آلوده شود و باید در زمان انجام کار سالم باشد.
نحوه درمان
در ابتدا اطراف دندان با بی حسی موضعی بی حس میگردد و بعد از آن یک بی حسی موضعی تزریق می شود. دندانپزشک قسمت های دندان را جهت درمان جدا کرده و هرگونه پوسیدگی را برای جلوگیری از آلودگی پالپ از اطراف یا روی دندان نابود میکند. سپس محفظه پالپ از راه مینای دندان و عاج باز میگردد. هنگامی که پوشش پالپ خونریزی میکند نان دهنده آن است که پالپ همچنان سالم است.
لازم به ذکر است که اگر محفظه پالپ حاوی عفونت زیاد باشد و یا خالی و خشک باشد دندانپزشک نمی تواند با پالپوتومی درمان انجام دهد. در این شرایط باید درمان پالپکتومی یا کشیدن دندان انجام شود. سپس پالپ تاجی کاملا برداشته می شود. و نهایتا جهت توقف نمودن خونریزی و تمیز کردن آن ناحیه از گلوله های پنبه ای مرطوب استفاده می شود. در بهترین حالت این خونریزی باید ظرف 1 الی 2 دقیقه و نهایتا 5 دقیقه متوقف شود.