×عوارض احتمالی

اقدامات لازم

بلندی سطح پروتز نسبت به دندان های مجاور
از هر گونه دستکاری خودداری کرده و جهت اصلاح و تنظيم به کلينيک مراجعه کنيد
درآمدن پروتز (در مرحله چسب موقت)
از هر گونه دستکاری خودداری کرده و جهت چسباندن مجدد (دايم) به کلينيک مراجعه کنيد
پريدن چينی روی پروتز
برای بررسی بيشتر به کلينيک مراجعه شود


بعد از پروتز دندان موارد زیر را رعایت فرمائید:

  1. توصیه می شود 24 ساعت اولیه بعد از چسباندن روکش یا بریج ترجیحاً فشـار جویدن روی آن ناحیه نباشد.
  2. در روزهـای اولـیه بعد از چسـباندن روکش در صـورتیکه در ناحـیه پروتز شـده احـساس بلندی می کنید بـرای اصـلاح پروتز حتـماً به پزشک مراجعه نمایید.
  3. حداقل 2 بار در روز مسواک زده شود. بهداشت دهان پروتز شده بسیار مهم است.
  4. هنگام مسواک زدن و نخ کشیدن دندان ها، ناحیه پروتز شده با دقت بیشتر و با نخ مخصوص زیر بریج (سوپرفلاس) تمیز شود، تا از پوسیدگی و بوی بد دهان جلوگیری شود.
  5. ترجیحاً در مرحله چسباندن اولیه، در صورتیکه پروتز با چسب موقت چسبانده شده است باید بعد از یک هفته برای چکاب و معاینه پزشک جهت چسباندن دایم پروتز مراجعه شود.
  6. رعایت مسائل بهداشتی، مراجعات مرتب به دندانپزشک و توجه به تذکرات وی توصیه می گردد.
  7. به صورت عمده روکش ها از فریم فلزی و چینی (پرسلن) روی آن تشکیل شده است که در سطح داخلی دهان نمای فلز دیده شود.
جنس روکش ها از فلز متصل به چینی - تمام چینی - زیرکونیا و ... متفاوت می باشد که با نظر دندانپزشک و بیمار قابل انجام می باشد.
گروه تحقیقات
و پـژوهش‌های
دریــــای‌نـور

طرح سوال جدید


  (برای اطلاع از پاسخ سوال)