×
فاطمه هاشمی
8 آبان 1399

من دندان ۵ پایین رو قالب گیری کردم ولی احساس میکنم بزرگتر از اندازه واقعی است و به دندانهای کناری فشار وارد می کند؟و نخ دندان رد نمشود؟ آیا امکان درست شدن مجددهست ؟ پس از چند روز

بطور عموم نخ دندان در هر شرایطی باید از بین دندانها رد شود حتی به سختی بنابراین با مراجعه حضوری میت.انیم علت را بررسی کنیم احتمالا تغیراتی باید در روکش شما صورت بگیرد.
گروه تحقیقات
و پـژوهش‌های
دریــــای‌نـور
پسندیدم 0

مطالب پیشنهادی

روکش چینی با آلیاژ

طرح سوال جدید


  (برای اطلاع از پاسخ سوال)