کلینیک دندانپزشکی
دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic

گالری تصاویر درمانها

درمانهای انجام شده توسط دکتر حسین تقوی

نوع درمان: لمینیت

(Laminate)
نام پزشک: دکتر تقوی
نام بیمار: حسام کنزی
تاریخ: 16 خرداد 1398
قبل از درمان لمینیت
قبل از درمان
بعد از درمان لمینیت
بعد از درمان
لمینیت سرامیکی. سن بیمار 33 سال علت مراجعه بدفرمی و بدرنگی دندانها. طول درمان دو جلسه. یکی از ماندگارترین و بهترین درمانهای زیبایی دندان، لمینیت میباشد. در این درمان دندان تراش کمتری میبیند و نیاز به جرمگیری ندارد. لمینیت رنگ‌پذیر نیست و براق میباشد.
کلینیک دندانپزشکی دریای نور
Tehran